KhoTruyenTranh.Online - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

My Dear Cold Blooded King

Tóm tắt nội dung truyện My Dear Cold Blooded King

Người ta đồn rằng Huyết Đế là một tên bạo chúa độc ác, giết người không gớm tay nhưng dường như Kihara Mei không nghĩ vậy?!Liệu mọi chuyện sẽ ra sao khi có quá nhiều bí mật đang bị chôn giấu trong chốn cung đình. Đâu là sự thật, cái nào là dối trá, người nào mới thật sự là Huyết Đế đây ???
Chapters: